Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối
Dang ky danh rieng cho sinh vien nam cuoi cung
TRONG NGÀY 3/11/2016, PHÒNG QUÁN LÝ ĐÀO TẠO CHO PHÉP SINH VIÊN NĂM CUỐI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ ONLINE – GỒM CÁC HỌC PHẦN THUỘC NGÀNH 1, NGÀNH 2, HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN (BAO GỒM CẢ CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC LẦN THỨ 2 TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017) - HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: ĐĂNG KÝ ONLINE THÔNG QUA HỆ THỐNG TÍN CHỈ - THỜI GIAN: TỪ 10h00 ĐẾN 21h00 NGÀY 3/11/2016 - ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ: CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN THUỘC GIAI ĐOẠN 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN CÒN CHỖ TRỐNG. KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
5410