Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG VÀO CÁC LỚPHỌC PHẦN TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TỪ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 THỜI GIAN: TỪ 10h00 NGÀY 27/10 - 10h00 NGÀY 30/10/2016 HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: CHỈ CHO PHÉP ĐĂNG KÝ ONLINE THÔNG QUA HỆ THỐNG TÍN CHỈ LƯU Ý: 1. Sinh viên chỉ được đăng ký bổ sung, KHÔNG ĐƯỢC HUỶ HOẶC CHUYỂN LỚP 2. Sinh viên khoá 52 trở về trước được phép đăng ký học LẦN THỨ 2 các học phần đãtham dự học ở giai đoạn 1 (từ ngày 08/10 – 23/10/2016), đã thi và đạt điểm D hoặcF nếu không bị trùng lịch các học phần đã đăng ký trong giai đoạn 2. 3. KHÔNG GIẢI QUYẾTĐĂNG KÝ THÊM HOẶC HUỶ LỚP TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Trường hợp cần hỗ trợ, sinhviên đăng nhập hệ thống tín chỉ, gửi mail đề nghị hỗ trợ cho admin của hệ thống
4243