Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
THONGBAO
LƯU Ý: 1. SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ GIAI ĐOẠN 1 2. TỪ 15h00 NGÀY 2/10/2016: HỆ THỐNG SẼ MỞ KHOÁ CÁC HỌC PHẦN SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ TRONG GIAI ĐOẠN 2 ĐỂ SINH VIÊN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC chi tiết xem tại http://tinchi2.ftu.edu.vn
8271