Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Điều chỉnh thời gian đăng ký
Dieu chinh
HỆ THỐNG TÍN CHỈ HIỆN ĐANG BẢO TRÌ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ SẼ THAY ĐỔI VÀ BẮT ĐẦU TỪ 20/12/2017
129 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Chào K56! (7/30/2017 10:40:11 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối (11/3/2016 8:45:35 AM)
Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016 (10/27/2016 11:06:22 AM)
ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (10/23/2016 11:31:51 AM)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (9/27/2016 7:30:54 AM)
(8/15/2016 8:46:48 AM)
(7/31/2016 6:48:44 AM)
Thông báo đăng ký kỳ hè (3/25/2016 3:13:06 PM)
(1/8/2016 3:12:39 PM)