Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DANG KY
DANG KY
LƯU Ý: TRONG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG TỪ NGÀY 19/3/2018, SINH VIÊN CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP TÍN CHỈ BẮT ĐẦU TRONG GIAI ĐOẠN 2 (BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 9/4/2018) TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN CỐ TÌNH ĐĂNG KÝ VÀO CÁC LỚP ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ GIAI ĐOẠN 1, SINH VIÊN SẼ PHẢI NHẬN ĐIỂM F VÀ KHÔNG ĐƯỢC HỦY LỚP
733 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Điều chỉnh thời gian đăng ký (12/17/2017 10:43:31 AM)
Chào K56! (7/30/2017 10:40:11 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối (11/3/2016 8:45:35 AM)
Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016 (10/27/2016 11:06:22 AM)
ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (10/23/2016 11:31:51 AM)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (9/27/2016 7:30:54 AM)
(8/15/2016 8:46:48 AM)
(7/31/2016 6:48:44 AM)
Thông báo đăng ký kỳ hè (3/25/2016 3:13:06 PM)