Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo về việc đăng ký vào lớp tín chỉ - tiếng anh cơ sở
Thông báo về việc đăng ký vào lớp tín chỉ - tiếng anh cơ sở
Sinh viênlưu ý: Các họcphần tiếng Anh cơ sở và chuyên ngành có ràng buộc chặt với nhau - tiếng Anhcơ sở 5 là tiên quyết của tiếng Anh cơ sở 6, tiếng anh cơ sở 6 là tiên quyếtcủa tiếng Anh cơ sở 7 - tiếng anhchuyên ngành 1 là tiên quyết của tiếng Anh chuyên ngành 2 và tiếng Anh chuyênngành 2 là tiên quyết của tiếng Anh 7 (kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh) Sinh viênbắt buộc phải đăng ký đúng theo điều kiện tiên quyết để được công nhận điểm. Cáctrường hợp học sai tiên quyết, sẽ được nhận 0 (không) điểm của tất cả các họcphần vi phạm Các trườnghợp đã có chứng chỉ tiếng Anh theochuẩn TOEiC phù hợp và đủ điều kiện được miễn các học phần tiếng cơ sở (5, 6,7) sẽ được miễn học các học phần đó và phải: - đăng kývào lớp tiếng Anh cơ sở 5, 6, 7 – miễn tiếng Anh. Sinh viên được đăng ký miễnkhông quá 1 học phần tiếng Anh trong 1 kỳ học. VD: Trường hợp đủ điều kiện vàđiểm được miễn tiếng Anh 5, 6, 7 và chưa học cả 3 học phần nói trên được phép: + đăng kývào lớp tiếng Anh cơ sở 5 – miễn tiếng Anh, nộp chứng chỉ và được miễn học,miễn thi + đăng kývào lớp tiếng Anh cơ sở 6 – lớp bình thường: không được nộp chứng chỉ và khôngđược miễn học, miễn thi + khôngđược đăng ký vào lớp tiếng Anh cơ sở 7 Nếu sinhviên: - không cóchứng chỉ tiếng Anh và cố tình đăng ký vào các lớp tiếng Anh cơ sở được miễn- sẽ phải nhận điểm 0 (không) cho họcphần đó - đăng kýmiễn quá 01 (một) học phần tiếng Anh trong 1 học kỳ: sẽ nhận điểm 0 (không) chocả 2 học phần đã đăng ký Chứng chỉtiếng Anh, sinh viên nộp trực tiếp cho khoa tiếng Anh chuyên ngành theo quyđịnh và lịch thu chứng chỉ của Khoa.
437 lượt truy cập
Các thông báo khác  
(8/23/2014 4:24:30 PM)
Gia hạn thời gian đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (7/25/2014 12:28:10 PM)
Thông báo đăng ký học phần tốt nghiệp (1/15/2014 2:34:46 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt 2 (1/3/2014 10:53:43 AM)
Kế hoạch đăng ký - đợt 1 kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/15/2013 8:57:07 PM)
Thông báo về việc sử dụng cổng thông tin tín chỉ mới (7/18/2012 5:24:29 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/20/2012 3:46:40 PM)
LÙI LỊCH ĐĂNG KÝ (6/19/2012 6:13:35 PM)
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/9/2012 10:18:34 AM)