Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN K55!
40 lượt truy cập
Các thông báo khác  
(31/07/2016 6:48:44 SA)
Thông báo đăng ký kỳ hè (25/03/2016 3:13:06 CH)
(08/01/2016 3:12:39 CH)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (28/12/2015 11:04:57 SA)
Thông báo và hướng dẫn Tân sinh viên K54 khai thông tin cá nhân và đăng ký chuyên ngành học, ngoại ngữ thuộc chuyên ngành (01/09/2015 7:19:02 SA)
(31/08/2015 7:39:33 SA)
(01/08/2015 9:13:25 SA)
Kế hoạch và phân bổ thời gian đăng ký của sinh viên (16/07/2015 9:36:07 SA)
(13/07/2015 8:52:33 SA)