Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN!
7 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Gia hạn thời gian đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (7/25/2014 12:28:10 PM)
Thông báo đăng ký học phần tốt nghiệp (1/15/2014 2:34:46 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt 2 (1/3/2014 10:53:43 AM)
Kế hoạch đăng ký - đợt 1 kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/15/2013 8:57:07 PM)
Thông báo về việc sử dụng cổng thông tin tín chỉ mới (7/18/2012 5:24:29 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/20/2012 3:46:40 PM)
LÙI LỊCH ĐĂNG KÝ (6/19/2012 6:13:35 PM)
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/9/2012 10:18:34 AM)
gia han thu hoc phi (3/30/2012 12:38:23 PM)