Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối
Dang ky danh rieng cho sinh vien nam cuoi cung
TRONG NGÀY 3/11/2016, PHÒNG QUÁN LÝ ĐÀO TẠO CHO PHÉP SINH VIÊN NĂM CUỐI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ ONLINE – GỒM CÁC HỌC PHẦN THUỘC NGÀNH 1, NGÀNH 2, HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN (BAO GỒM CẢ CÁC HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ HỌC LẦN THỨ 2 TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017) - HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ: ĐĂNG KÝ ONLINE THÔNG QUA HỆ THỐNG TÍN CHỈ - THỜI GIAN: TỪ 10h00 ĐẾN 21h00 NGÀY 3/11/2016 - ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ: CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN THUỘC GIAI ĐOẠN 2, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỐI VỚI CÁC LỚP HỌC PHẦN CÒN CHỖ TRỐNG. KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ TẠI PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
517 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016 (27/10/2016 11:06:22 SA)
ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (23/10/2016 11:31:51 SA)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (27/09/2016 7:30:54 SA)
(15/08/2016 8:46:48 SA)
(31/07/2016 6:48:44 SA)
Thông báo đăng ký kỳ hè (25/03/2016 3:13:06 CH)
(08/01/2016 3:12:39 CH)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (28/12/2015 11:04:57 SA)
Thông báo và hướng dẫn Tân sinh viên K54 khai thông tin cá nhân và đăng ký chuyên ngành học, ngoại ngữ thuộc chuyên ngành (01/09/2015 7:19:02 SA)