Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Căn cứ kế hoạch đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo 1. Hết thời gian đăng ký các học phần tín chỉ (tất cả các đợt - 17h00, ngày 08/1/2016) yêu cầu sinh viên in kết quả đăng ký các học phần tín chỉ, lưu 01 bản để đối chiếu khi cần 2. Thời gian đăng ký các học phần tiếp theo (dành cho các môn của giai đoạn 2) từ 21-18/2/2016. Trường hợp sinh viên chưa đăng ký được các học phần của giai đoạn 1 sẽ phải chờ đăng ký các học phần của giai đoạn 2 (NẾU CÒN CHỖ TRỐNG) PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO KHÔNG XỬ LÝ ĐĂNG KÝ TẠI CHO SINH VIÊN TẠI PHÒNG
87 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (28/12/2015 11:04:57 SA)
Thông báo và hướng dẫn Tân sinh viên K54 khai thông tin cá nhân và đăng ký chuyên ngành học, ngoại ngữ thuộc chuyên ngành (01/09/2015 7:19:02 SA)
(31/08/2015 7:39:33 SA)
(01/08/2015 9:13:25 SA)
Kế hoạch và phân bổ thời gian đăng ký của sinh viên (16/07/2015 9:36:07 SA)
(13/07/2015 8:52:33 SA)
Thông báo về việc điều chỉnh kết quả đăng ký kỳ hè (2014-2015) đối với sinh viên K51 đang thực tập giữa khoá (15/06/2015 7:45:23 SA)
Thông báo về việc đăng ký vào lớp tín chỉ - tiếng anh cơ sở (19/12/2014 9:40:08 SA)
(23/08/2014 4:24:30 CH)