Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thong bao
Thong bao
LƯU Y: TỪ NGÀY 18/2/2019, SINH VIÊN CHƯA HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ HỌC PHÍ CỦA CÁC HỌC KỲ TÍNH ĐẾN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 SẼ BỊ KHÓA TÀI KHOẢN
3876 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Kỳ 2, năm học 2018-2019 (1/7/2019 5:44:55 AM)
DANG KY (3/19/2018 8:44:16 AM)
Điều chỉnh thời gian đăng ký (12/17/2017 10:43:31 AM)
Chào K56! (7/30/2017 10:40:11 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối (11/3/2016 8:45:35 AM)
Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016 (10/27/2016 11:06:22 AM)
ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (10/23/2016 11:31:51 AM)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (9/27/2016 7:30:54 AM)
(8/15/2016 8:46:48 AM)