Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
THONGBAO
chi tiết xem tại http://tinchi2.ftu.edu.vn
5 lượt truy cập
Các thông báo khác  
(15/08/2016 8:46:48 SA)
(31/07/2016 6:48:44 SA)
Thông báo đăng ký kỳ hè (25/03/2016 3:13:06 CH)
(08/01/2016 3:12:39 CH)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (28/12/2015 11:04:57 SA)
Thông báo và hướng dẫn Tân sinh viên K54 khai thông tin cá nhân và đăng ký chuyên ngành học, ngoại ngữ thuộc chuyên ngành (01/09/2015 7:19:02 SA)
(31/08/2015 7:39:33 SA)
(01/08/2015 9:13:25 SA)
Kế hoạch và phân bổ thời gian đăng ký của sinh viên (16/07/2015 9:36:07 SA)