Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN!
119 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Gia hạn thời gian đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (7/25/2014 12:28:10 PM)
Thông báo đăng ký học phần tốt nghiệp (1/15/2014 2:34:46 PM)
Thông báo tổ chức đăng ký đợt 2 (1/3/2014 10:53:43 AM)
Kế hoạch đăng ký - đợt 1 kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/15/2013 8:57:07 PM)
Thông báo về việc sử dụng cổng thông tin tín chỉ mới (7/18/2012 5:24:29 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/20/2012 3:46:40 PM)
LÙI LỊCH ĐĂNG KÝ (6/19/2012 6:13:35 PM)
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/9/2012 10:18:34 AM)
gia han thu hoc phi (3/30/2012 12:38:23 PM)