Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Chào K56!
Chao K56
CHÀO MỪNG K56!
443 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo tổ chức đăng ký đợt cuối cùng cho sinh viên năm cuối (11/3/2016 8:45:35 AM)
Thông báo cho phép đăng ký giai đoạn 2 từ ngày 27/10/2016 (10/27/2016 11:06:22 AM)
ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2 - KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (10/23/2016 11:31:51 AM)
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ HỌC CÙNG K55 VÀ CÁC LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ CỦA GIAI ĐOẠN 2, KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017 (9/27/2016 7:30:54 AM)
(8/15/2016 8:46:48 AM)
(7/31/2016 6:48:44 AM)
Thông báo đăng ký kỳ hè (3/25/2016 3:13:06 PM)
(1/8/2016 3:12:39 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG (12/28/2015 11:04:57 AM)