Header

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thông báo đăng ký học phần tốt nghiệp
Dang ky tot nghiep danh cho sinh vien cac khoa dao tao theo he thong tin chi du dieu kien
Căn cứ Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương
Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2014 (dành cho sinh viên K49 và các khóa Đại học chính quy khác)
Căn cứ tiến độ học tập và giảng dạy học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, Phòng Quản lý đào tạo tổ chức cho sinh viên các khóa đào tạo theo hệ thống tín chỉ đăng ký trực tuyến hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp tại các địa chỉ http://tinchi.ftu.edu.vn và http://tinchi2.ftu.edu.vn.
Thời gian: Từ 13.1.2014 đến hết 17h00 ngày 20.1.2014
* Điều kiện đăng ký:
- sinh viên dự kiến/ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đào tạo quy định cho chuyên ngành học (không bao gồm HPTN và các học phần điều kiện: GDTC, GDQP)
- có nguyện vọng thực hiện HPTN để được xét tốt nghiệp trong tháng 6 năm 2014
* Hình thức thực hiện HPTN bao gồm:
a. Viết KLTN (9TC) hoặc
b. Làm báo cáo TTTN (6TC) và học thêm học phần PP thực hành và nghiên cứu khoa học (3TC)
(Lưu ý điều kiện trong Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương
Các trường hợp đủ điều kiện viết KLTN trong Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương nói trên nhưng không có nhu cầu viết KLTN phải đăng ký đủ cả 2 học phần Thực tập cuối khóa và học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học với thời lượng 9 tín chỉ.)
* Dự kiến từ 15.2 đến hết 01.03.2014, sinh viên thực hiện HPTN đối chiếu và nộp học phí TRỰC TIẾP tại phòng Kế hoạch tài chính, nhận biên lai và lưu kèm với Phiếu nhận bằng tốt nghiệp để nhận bằng tốt nghiệp (dự kiến vào tháng 8 năm 2014).
Các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ học phí và chưa tích lũy đầy đủ các chứng chỉ điều kiện hoặc không có điểm rèn luyện toàn khóa sẽ không được xét và công nhận tốt nghiệp.
* Đối với sinh viên đăng ký HPTN cho chuyên ngành thứ 2: yêu cầu đăng ký học phần TTTN và PP thực hành và NCKH. Nếu đã có điểm học phần PP thực hành và NCKH ở chuyên ngành thứ nhất sẽ được công nhận ở chuyên ngành thứ 2 (không phải học lần thứ 2)
* Các trường hợp có thắc mắc về điểm hoặc học thừa môn tự chọn sẽ được kiểm tra và giải quyết từ 15.2 đến hết 25.2.2014 (chờ thông báo tiếp theo)

184 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo tổ chức đăng ký đợt 2 (1/3/2014 10:53:43 AM)
Kế hoạch đăng ký - đợt 1 kỳ 2 năm học 2013 - 2014 (12/15/2013 8:57:07 PM)
Thông báo về việc sử dụng cổng thông tin tín chỉ mới (7/18/2012 5:24:29 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/20/2012 3:46:40 PM)
LÙI LỊCH ĐĂNG KÝ (6/19/2012 6:13:35 PM)
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 (6/9/2012 10:18:34 AM)
gia han thu hoc phi (3/30/2012 12:38:23 PM)
Lịch thi lại các môn học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 và thi lại GDTC (3/5/2012 10:31:21 AM)
Lịch đăng ký chuyên ngành 2 chính quy dành cho sinh viên các khóa (3/5/2012 1:58:12 PM)